Bliv medlem

© 2023 by Innovation Lab. All rights reserved.

Leader Step by Innovation Lab

Leader Step by Innovation Lab

Jens Kristiansen er Lab Agent og partner i mikrovirksomheden Leader Step by Innovation Lab. Jens har gennem sin over 30-årige karriere opbygget erfaring inden for tre hovedområder: Ledelse, digitalisering og uddannelse/formidling. 

 

Ledelse

Jens har med baggrund i sin cand.merc i strategi og ledelse arbejdet med ledelse fra starten af sin karriere. Gennem en lang årrække har Jens selv været leder i en række danske og internationale IT-virksomheder, og han har opbygget en stor erfaring i at lede og forretningsudvikle i en dynamisk branche under konstant forandring. 

 

Jens har altid haft stort fokus på, at brugbar udvikling opstår gennem mennesker og kultur. Denne erfaring har Jens bragt med i sit virke de sidste 15 år, hvor han har arbejdet med lederudvikling og har skabt en lang række forløb for virksomheder og organisationer, der har haft behov for sparring og kompetenceløft. Hans virkefelt har været bredt funderet inden for forskellige ledelsesfelter, hvor Jens altid har sørget for at gøre dét, han arbejder med meget håndgribeligt og direkte anvendeligt i lederens hverdag.

 

Digitalisering

Jens har fulgt den teknologiske udvikling tæt og har taget rejsen med fra, da han var med til at pakke den første PC på Handelshøjskolen ud af kassen til i dag, hvor han arbejder med strategisk anvendelse af digitale løsninger. Jens fokuserer blandt andet på konceptet “Future of Work”. Han ser på, hvordan fremtiden stiller nye krav til organisationer, ledelse og det enkelte individ og har udviklet en række forløb, hvor virksomheder, bliver udfordret på at finde deres udgangspunkt i forhold til disse udfordringer samt at sikre, at de kommer i gang og får skabt håndterbare planer for deres konkrete steps mod fremtiden. Jens er desuden fokuseret på at skabe en digital kultur i virksomheder. Succes med digitale løsninger kræver, at virksomheden har et digitalt mindset, og at medarbejderne er digitalt parate. Gennem workshops og deltagelse i projekter, har Jens været med til at skabe en stærk kultur, der kan danne grundlaget for forretningsudvikling, hvor mennesker og teknologi skaber synergi. 

 

Uddannelse/formidling

Jens har gennem en årrække været tilknyttet en række forskellige uddannelsesinstitutioner som f.eks. Aarhus Universitet, UCL, Erhvervsakademiet Aarhus, Ledelsesakademi Lillebælt m.fl., hvor han primært har arbejdet med at skabe uddannelsesforløb, der har været skræddersyet til virksomheder og organisationer og sikret de nødvendige kompetenceløft, der tilgodeser både den enkelte medarbejder og virksomhedens behov.

Fremtiden byder på store opgaver i forhold til løbende at tilpasse sig nye krav til kompetencer. Jens har stor viden og erfaring og vil kunne bidrage til at skabe stærke løsninger, hvor virksomhederne kan komme på forkant i forhold til at udvikle deres medarbejdere til fremtidens udfordringer.

Vil du vide mere om Leader Step by Innovation Lab?

Tryk enter for at søge eller esc for at afbryde